Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalolla viimeistään maanantaina 29.10.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Tiina Oksanen ja Tuula Pohjola (varalla Ilkka Porttikivi).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat