Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 138 Vanhan kirjastotalon toiminnallisen uudistushankkeen lopputilitys 

TRE:968/10.03.06/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja rakennuttajainsinööri Tero Keisu, puh. 040 621 3217, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Vanhan kirjastotalon toiminnallisen uudistushankkeen toteutussuunnitelman 23.2.2017. Hanke käsitti koko rakennuksen ilmastoinnin perusparantamisen ja huonetilojen muutostyöt kulttuuripalvelujen tiloiksi.

Rakennustyöt käynnistyivät 27.2.2017. Kohteen sisäpuoliset tilat vastaanotettiin ja luovutettiin käyttäjille 29.3.2018. Pääportaiden alapuolisen vedeneristyksen korjaustyöt toteutettiin heinä–syyskuun aikana 2018.

Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy, LVIA-suunnittelusta Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy ja sähkösuunnittelusta Sähkösuunnittelu Kuortti.

Rakennustyöt toteutettiin kokonaisurakkana urakoitsijana toimi Alasen Rakennus Oy. Automaatiotyöt toteutti puitesopimuskumppani urakoitsijana Fidelix Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajainsinööri Tero Keisu Tampereen Tilapalvelut Oy:stä.

 

Hankkeen tunnusluvut:

  Hanke-
suunnitelma
Toteutus-
suunnitelma
Toteutuma
 
Kokonaisala, m2 4 260 4 260 4 260
Töiden aloitus 1/2017 2/2017 2/2017
Kohde valmis 3/2018 3/2018 3/2018
Hankinta-arvo,
milj. e
3/17 2,40 2,99

 

Hankkeeseen oli Tampereen kaupungin talousarviossa osoitettu 2,6 milj. euroa vuosiksi 2016–2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittyivät talousarvioon verrattuna 0,39 milj. eurolla (15 %). Määrältään suurimmat lisätyöt kohdistuivat rakentamisen aikana esiin tulleisiin haitta-aineiden purkutöihin ja kapselointiin, lastenkulttuurikeskus Rullan pääsisäänkäynnin ja piha-alueen muutostöihin ja turvallisuuden parantamiseen sekä pääportaan alapuolisen vedeneristeen korjaustöihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Vanha kirjastotalon toiminnallisen uudistushankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajainsinööri Tero Keisu oli asiantuntijana asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Tero Keisu, Jani Knuuttila, Niko Suoniemi, Petra Rantanen, Toimi Jaatinen, Elise Pedersen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat