Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Asuntorahoitussihteeri
§ 51 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 07.09.2018
§ 52 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Viola-koti, 11.09.2018
§ 53 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 21.09.2018
§ 55 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Kontukoti, 10.10.2018
§ 56 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 11.10.2018
§ 57 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 19.10.2018

Kiinteistöjohtaja
§ 629 Ympäristötekniset konsulttipalvelut, 20.09.2018
§ 655 Lielahden päiväkodin uudisrakennushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelun hankinta, 08.10.2018
§ 657 Hakametsän jäähallin rakennusmittaajan valinnasta päättäminen, 09.10.2018
§ 662 Kaleva - Hakametsä -paikalliskeskuksen ydinalueen kutsukilpailu, 11.10.2018
§ 687 Hankintaoikaisupyyntö: Ympäristötekniset konsulttipalvelut, 22.10.2018
§ 625 Jalankulkijan vahingonkorvaushakemus 10.1.2018 sattuneesta liukastumisesta, 20.09.2018
§ 626 Verhoomo Kolme Karhua Oy:n vahingonkorvausvaatimus, 20.09.2018
§ 653 Vahingonkorvaushakemus ajoneuvolle sattuneesta vahingosta Hatanpään sairaalan alueen pysäköintipaikalla, 08.10.2018
§ 614 Tullinkulman remontin suunnittelukuluista sopiminen vuokrausta varten, 10.09.2018
§ 615 Elisa Oyj:lle vuokratun Raholassa sijaitsevan tukiaseman sopimuksen jatkaminen, 10.09.2018
§ 617 Telia Finland Oyj:lle vuokratun tukiaseman sopimuksen jatkaminen, 10.09.2018
§ 619 Tontin Vuores-7731-6 os. Hallinharjanne 4 vuokraaminen ICT Elmo Oy:lle , 10.09.2018
§ 628 Valtuutus Härmälän tukiasumisyksikön asukkaiden vuokrasopimusten allekirjoittamiseen, 20.09.2018
§ 630 Clear Channel Suomi Oy:lle vuokrattujen mainoslaitepaikkojen vuokra-ajan jatkaminen, 20.09.2018
§ 631 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Lielahti (263)-2479-19-26, 20.09.2018
§ 632 Asuntotontin 837-327-7641-2 (Vuores) vuokraaminen, 20.09.2018
§ 633 Asuntotontin 837-327-7641-1 (Vuores) vuokraaminen, 20.09.2018
§ 635 Hervantajärvellä sijaitsevan omakotitontin vuokraaminen, 20.09.2018
§ 636 Luovutusehtojen vahvistaminen eräille Vuoreksen omakotitonteille, 20.09.2018
§ 640 Muutos päätökseen koskien Leinolassa sijaitsevan tontin vuokra-ajan jatkamista, 26.09.2018
§ 643 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Lahdesjärvi (330)-6143-1 ja -4, 26.09.2018
§ 644 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Vuores (327)-7673-3 ja -4, 27.09.2018
§ 645 Tontin 837-037-5820-2 (Linnainmaa) vuokraaminen, 28.09.2018
§ 646 Asuntotontin 837-327-7641-5 (Vuores) vuokraaminen, 28.09.2018
§ 656 Tontin Vuores-7641-7 vuokraaminen eräille yhtiöille yhteispiha-alueeksi, 08.10.2018
§ 659 Asuntotonttien 837-327-7641-3 ja 4 (Vuores) vuokraaminen, 09.10.2018
§ 660 Asuntotontin 837-327-7702-1 (Vuores) vuokraaminen, 09.10.2018
§ 663 Rasitesopimuksen muutoksen hyväksyminen koskien tontteja Ristinarkku (015)-4923-11 ja -16, 11.10.2018
§ 664 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen, 11.10.2018
§ 665 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen, 11.10.2018
§ 667 Vuoreksessa sijaitsevan tontin rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 11.10.2018
§ 668 Koepaalutus ja pohjatutkimukset katualueella Ratapihankatu, 11.10.2018
§ 669 Asuntoreformi 2018-kilpailussa palkittujen työtyhmien matkakulujen korvaaminen, 17.10.2018
§ 670 Vuoreksessa sijaitsevan tontin rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 17.10.2018
§ 671 Hervantajärvellä sijaitsevan omakotitontin vuokraaminen, 17.10.2018
§ 672 Suostumuksen antaminen imuruoppaukselle vesialueella 980-425-1-223, 17.10.2018
§ 673 Asuntotontin 837-327-7705-1 (Vuores) varausajan jatkaminen, 17.10.2018
§ 674 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja Hervantajärvi (078)-7313-4 ja -3, 17.10.2018
§ 677 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 273-2748-2 ja yleisiä alueita, 19.10.2018
§ 678 Tontin VI-93-38 (837-106-93-38) rakentamisvelvoiteajan jatkaminen, 19.10.2018
§ 679 Asuntotonttien 837-327-7718-1 ja 3 (Vuores) vuokraaminen, 19.10.2018
§ 680 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia Lentävänniemi (273)-2743-1 ja 273-9906-0, 19.10.2018
§ 681 Vaihtokirja asemakaavan nro 7276 toteuttamista varten, 19.10.2018
§ 682 Kolmikantasopimuksen hyväksyminen Olkahisen päiväkodin vuokrasopimuksen siirtoon ja rahoittamiseen liittyen , 22.10.2018
§ 683 Sulkavuoresta louhittavan kiviaineksen vastaanottoa ja varastointia koskeva sopimus, 22.10.2018
§ 685 Vuoreksessa sijaitsevan tontin rakentamisvelvoiteajan jättäminen jatkamatta, 22.10.2018
§ 686 Vuores Palvelu Oy:n osakkeiden kauppakirjan ja palvelusopimuksen hyväksyminen, 22.10.2018

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat