Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja tiedusteli lautakunnalta, otetaanko tässä kokouksessa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevat asiat: §16 Tontin 837-129-811-3 (Kaleva) vuokra-ajan jatkaminen, §17 Kaupungin ja Asunto Oy Otavallanhovin välisen maankäyttösopimuksen hyväksyminen, kaavaan 8564 liittyen sekä §18 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)