Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 24.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 6 Talonrakennusinvestointien uudelleenbudjetoinnit 

TRE:433/02.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä, puh. 040 142 4654, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Aikaisemman käytännön mukaan vuonna 2018 jatkuvien rakennushankkeiden vuonna 2017 käyttämättä jääneet määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2018, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleen on budjetoitava myös vuonna 2017 valmistuneista hankkeista käyttämättä jääneet määrärahat, niiltä osin kuin kyseisten hankkeiden jälkitöiden suorittaminen vuonna 2018 edellyttää. Uudelleen budjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2017 toteutuneet nettoinvestoinnit ovat talousarvion määrärahaa pienemmät. Toteutuneet sitovat nettoinvestoinnit olivat noin 27 024 000 euroa pienemmät.

Seuraavat rakennushankkeet ja investoinnit jatkuvat vuonna 2018. Näistä jäivät käyttämättä määrärahat, jotka esitetään budjetoitavaksi uudelleen vuodeksi 2018:

Tesoman yhtenäiskoulun perusparannus ja laajennus ja päiväkoti 5 263 000 e

Pispalan koulun perusparannus 18 000 e

Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat 229 000 e

Lielahden koulun vanhan osan perusparannus 1 775 000 e

Mustametsän päiväkoti ja neuvola 194 000 e

Talvitien päiväkoti ja koulu 59 000 e

Haukiluoman päiväkoti 2 871 000 e

Irjalan päiväkoti ja koulu 987 000 e

Päiväkotien perusparannus 720 000 e

Lukioiden pienet hankkeet 56 000 e

Pääkirjasto Metson tilamuutokset ja perusparannus 146 000 e

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus 912 000 e

Vanhan kirjastotalon toiminnallinen uudistushanke 616 000 e

Kulttuuri ja taide pienet hankkeet 88 000 e

Kirjastot ja kansalaisopistoyksikkö pienet hankkeet 50 000 e

Tampereen maauimala 7 344 000 e

Liikunta ja nuoriso; pienet hankkeet 367 000 e

Kissanmaan perhetukikeskuksen peruparannus ja laajennus  111 000 e

Hervannan terveysaseman perusparannus 156 000 e

Koukkuniemen Toukola 790 000 e

Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet 376 000 e

Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit 250 000 e

Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit 1 360 000 e

Hyvinvointiteknologia ja ensikertainen kalustaminen välivuokrauskohteissa 300 000 e

Uudelleen budjetoitavat hankkeet yhteensä 25 038 000 e

Mainituista hankkeista määrärahan siirtoa edellyttävät seuraavat hankkeet, jotka jaksottuvat usealle vuodelle: Tesoman yhtenäiskoulun perusparannus ja laajennus ja päiväkoti, Pispalan koulun perusparannus, Lielahden koulun vanhan osan perusparannus, Mustametsän päiväkoti ja neuvola, Haukiluoman päiväkoti, Irjalan päiväkoti ja koulu, Vanhan kirjastotalon toiminnallinen uudistushanke ja Koukkuniemen Toukola.

Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat

Lielahden koulu ja nuorisotilat, päärakennuksen perusparannus ja laajennushanke on vastaanotettu 17.7.2017. Teknisten tilojen ilmastoinnin uusiminen ei sisältynyt alkuperäiseen hankesisältöön kustannussyistä. Järjestelmä on kuitenkin teknisen käyttöikänsä lopulla. Uusimistyö on sisäilman laadun ja energiatalouden kannalta järkevää. Työ on mahdollista toteuttaa kesäloman aikana 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat hyväksytyn kustannusarvion mukaiset tämä lisätyö huomioituna. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Talvitien päiväkoti ja koulu

Talvitien päiväkodin ja koulun uudisrakennushanke on vastaanotettu 28.7.2017. Piha-alueen aitauksiin ja polkupyöräparkkiin liittyviä lisätöitä ei ehditty toteuttaa ja laskuttaa vuoden 2017 puolella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat edelleen hyväksytyn kustannusarvion mukaiset. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Päiväkotien perusparannus ja sisäilmaolosuhdeinvestoinnit

Lamminpään päiväkodin sisäilmaperusparannuksen toteutusvaiheessa on tullut tehtäväksi lisätöitä, joiden toteuttamista ei oltu osattu ennustaa ennen perusparannuksen toteuttamista, mutta jotka oli tilainvestoinnin ja ylläpidon kokonaistaloudellisuuden vuoksi hyvä toteuttaa sisäilmaperusparannuksen aikana. Muutokset ovat vaikuttaneet hieman budjettiin, mutta myös lisänneet työn vaatimaa aikaa. Tämän vuoksi hanke jatkuu vuoden 2018 puolelle. Jotta jo käynnistetyt työt saadaan valmiiksi, esitetään määrärahan siirtoa.

Terälahden koulun keittiön ja ruokalan kattorakenteiden perusparannuksella saadaan parannettua rakennuksen sisäilmahaittaa. Työtä ei resurssipulan vuoksi ehditty aloittamaan vuoden 2017 aikana. Jotta hanke saadaan toteutettua, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Lukioiden pienet hankkeet

Lyseon lukion sadevesijärjestelmän saneeraus ja sokkelin vedeneristyksen ensimmäinen osa toteutettiin vuonna 2017. Toisen osan suunnittelu ja toteutus on tarkoitus tehdä vuoden 2018 aikana. Jotta kokonaisurakka saadaan aikataulun mukaan toteutettua, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Pääkirjasto Metson tilamuutokset ja perusparannus

Pääkirjasto Metson tilamuutokset ja perusparannushanke on vastaanotettu 30.8.2017. Pääaulan hissin uudistaminen ja kirjojen palautusautomaatin uusiminen on katsottu tarpeelliseksi hankeen rakentamisvaiheen yhteydessä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat hyväksytyn kustannusarvion mukaiset nämä lisätyöt huomioituna. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennushanke on otettu käyttöön huhtikuussa 2017. Rakennusurakkaa ei pystytty vastaanottamaan virheiden ja puutteiden takia, vaan urakkasopimus purettiin ja työmaa otettiin haltuun 3.7.2017. Osapuolilla on näkemysero töiden valmiusasteesta, laadusta ja korjausvastuusta. Pidetyt neuvottelut eivät ole johtaneet sovintoratkaisuun. Töiden loppuunsaattaminen on Tampere-talon toiminnan kannalta välttämätöntä. Lisä- ja muutostöiden sekä riidanalaisten asioiden takia myös toteutuskustannusennuste ja kustannusarvio on noussut 20,68 milj. euroon. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Kulttuuri ja taide pienet - hankkeet ja kirjasto ja kansalaisopistoyksikkö - pienet hankkeet

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska Sampolan hissihanke hankaloitui teknisten ratkaisujen osalta ja jäi vuonna 2017 suunnitteluvaiheeseen. Amurin museokahvilan LVI-perusparannuksen aloitus viivästyi puolestaan henkilöresurssien vaihtuvuudesta aiheutuvasta tietokatkoksesta johtuen. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahojen siirtoa vuodeksi 2018.

Tampereen maauimala

Tampereen maauimalan rakentaminen oli tarkoitus aloittaa vuonna 2016 ja sen piti valmistua keväällä 2017. Hankkeen toteutusaikataulua jouduttiin kuitenkin siirtämään kustannussyistä niin, että rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2017 ja valmistuminen on heinäkuussa 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat edelleen hyväksytyn kustannusarvion mukaiset. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Liikunta ja nuoriso -  pienet hankkeet

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska Nääshallin liikuntatilojen laajennuksen rakennuslupa saatiin loppukesästä ja urakkakilpailun tulos ratkesi vasta joulukuun puolivälissä, joten hanke pääsee kunnolla alkamaan vasta vuoden 2018 puolella. Messukylän urheilukentän uuden huoltorakennuksen kustannussyistä karsituilla suunnitelmilla tehty urakkakysely ratkesi vasta vuoden lopulla ja hanke jäi käytännössä aloittamatta. Kaupin urheilupuiston uudemmassa huoltorakennuksessa LV-remontin lopputyöt jäivät vuoden 2018 alkuun. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus ja laajennus

Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus ja laajennushanke on otettu käyttöön tammikuussa 2017. Laajennusosan peltikaton maalaus voidaan toteuttaa vasta vuonna 2018 ja tätä koskeva maksuerä on maksamatta urakoitsijalle. Perusparannusosan toimistotilojen akustoinnissa ja ääneneristävyydessä on todettu käyttöönoton jälkeen puutteellisuuksia. Salassapidon ja yksilön suojan takia vanhoja rakenteita olisi tarpeellista parantaa lisätyönä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat hyväksytyn lopputilityksen mukaiset tämä lisätyö huomioituna. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Hervannan terveysaseman perusparannus

Hervannan terveysaseman perusparannushanke on vastaanotettu 22.12.2017. Kaikkia maksueriä ei ole voitu laittaa maksuun vuoden 2017 puolella, koska osa piha-alueen viimeistelytöistä on sovittu tehtäväksi keväällä 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat edelleen hyväksytyn kustannusarvion mukaiset. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet

Määrärahaa jäi käyttämättä, koska muun muassa Tammelakeskuksen kaksivuotiseen hankkeeseen määriteltyä rahaa ei töiden jaksottamisen takia päästy käyttämään arvioitua määrää. Vuoden 2018 puolelle jää näin suurempi osa hankkeelle osoitetusta kokonaismäärärahasta. Loppuvuodesta aloitettua Kuusikon perhetukikeskuksen sprinkler-urakkaa ja E-talon toiminnalliset muutokset eivät valmistuneet kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana. Jotta keskeneräiset hankkeet voidaan saattaa loppuun vaarantamatta vuodelle 2018 määritettyjen uusien hankkeiden toteutusta, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018.

Muiden rakennusten kiinteistö- ja laiteinvestoinnit sekä kaupunkikuvallisten kohteiden investoinnit

Frenckellin pannuhuoneen muutos konserttitapahtumaravintolaksi viivästyi johtuen tulevan vuokralaisen päätöksentekoprosessista. Myös ateriakeskuksen toteutuksen uudelleenarvioinnin vuoksi korvaavien tuotantotilojen vaatimia keittiömuutoksia siirtyi osittain vuodelle 2018 johtuen Voimia Liikelaitoksen tarpeista. Nääshalliin rakennettavien Infra Liikelaitoksen sosiaalitilojen rakentamisen aloitus siirtyi suunnittelun viivästymisen vuoksi. Linja-autoaseman ja Ratinan liikekeskuksen kulkuyhteyden rakentamisen aloitus siirtyi suunnittelun viivästymisestä johtuen. Frenckellin julkisivuvalaistus venyi suunnittelun viivästymisen ja valaisimien pitkän toimitusajan vuoksi.

Määrärahaa jäi myös Onkiniemen vesikaton perusparannuksen ja asbestikapselointien sekä Pyynikintie 2:n IV- ja vesikattomuutosten viivästymisen takia. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018

Hyvinvointiteknologia ja ensikertainen kalustaminen välivuokrauskohteissa

Tesoman hyvinvointikeskuksen valmistuminen siirtyi vuokrantajan rakentamisen aloituksen viivästymisestä johtuen. Ensikertainen kalustaminen ajoittuu kevääseen 2018 ja työn loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi 2018. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Asunto- ja kiinteistölautakunnan vuoden 2018 talousarviota muutetaan siten, että perusteluissa esitetyt hankkeet budjetoidaan uudelleen vuodeksi 2018.

Todetaan, että uudelleen budjetoitavien hankkeiden euromäärät täsmennetään tilikauden 2017 lopullisten tilinpäätöstietojen mukaisiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Petri Mölsä, Jani Knuuttila, Jukka Kauppinen, Jussi Kuoppala, Tiina Alanen, Pauliina Laisi, Petra Rantanen, Sirkka Koivuniemi, Maija Sihvonen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)