Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ajankohtaiset asiat 

Perustelut

Johtaja Teppo Rantasen katsaus ajankohtaisiin asioihin:

- Nekalan koulun tilannekatsaus, Virpi Ekholm

- Nekalan päiväkodin tilannekatsaus, Virpi Ekholm

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi, Leo Turpeinen ja Raija Lindell poistuivat kokouksesta asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus oli

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)