Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 30.4.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lasse Oksanen ja Tuula Pohjola (varalle Ilpo Rantanen).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tero Vehviläinen ja Tuula Pohjola (varalle Ilpo Rantanen).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)