Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 25.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä) 

Perustelut

Lautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Asuntorahoitussihteeri
§ 18 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsittely ja enimmäishintojen vahvistaminen, 04.04.2018
§ 20 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Toukolan palvelukoti, 06.04.2018
§ 21 Lupa asukasvalintaperusteista poikkeamiseen - Viola-koti, 10.04.2018
§ 22 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 13.04.2018
§ 23 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, 20.04.2018
§ 24 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 20.04.2018

Kiinteistöjohtaja
§ 322 Lisäsopimuksen maanvuokrasopimukseen 29.12.2017 hyväksyminen , 17.04.2018
§ 333 Asuinalueiden eriytymistä koskevaan tutkimushankkeeseen osallistuminen, 17.04.2018
§ 334 Osallistuminen Asumispreferenssit-tutkimukseen, 17.04.2018
§ 342 Asuinalueiden eriytymiskehityksen seurantatyöhön sisältyvän tietoaineiston hankinta, 17.04.2018
§ 330 Vahingonkorvausvaatimus takin repeytymisestä, 06.04.2018
§ 309 Asuntotontin 837-7603-1 (Vuores) vuokrasopimuksen purkaminen, 28.03.2018
§ 310 Hirvenniemen Hirvenmetsästysseurue ry:lle vuokratun metsästysoikeuden sopimuksen muuttaminen , 28.03.2018
§ 325 Pysäköintitontin 837-240-3805-9 vuokraaminen eräille yhtiöille, 03.04.2018
§ 326 Pysäköintitontin 837-240-3874-2 vuokraaminen eräille yhtiöille, 03.04.2018
§ 328 Korjausavustuksen takaisinperinnästä luopuminen, 06.04.2018
§ 329 Korjausavustuksen takaisinperinnästä luopuminen, 06.04.2018
§ 331 Korjausavustuksen takaisinperinnästä luopuminen, 06.04.2018
§ 332 Asunto Oy Sammonkartanon osakkeiden myynti , 06.04.2018
§ 335 Telia Finland Oyj:lle vuokratun telelaitepaikan (837-129-9906-0-V0004) sopimuksen jatkaminen , 17.04.2018
§ 336 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien Technopoliksen tonttia XV (115)-442-1, 17.04.2018
§ 338 Korjausavustuksen takaisinperinnästä luopuminen, 17.04.2018
§ 340 Muutos päätökseen koskien tontin 837-323-5973-3 (Peltolammi) vuokra-ajan jatkamista, 17.04.2018
§ 341 Tontin 837-327-7726-2 (Vuores) myyminen, 17.04.2018
§ 343 Muutos päätökseen koskien tontin 837-301-733-4 (Härmälä) vuokra-ajan jatkamista, 17.04.2018
§ 346 Vuoreksessa sijaitsevan omakotitontin vuokraaminen, 17.04.2018
§ 347 Vapriikinraitin sopimuksen hyväksyminen ja rasitteen perustaminen tonteille 837-109-956-1 ja 837-109-956-2, 17.04.2018
§ 351 Katualue-nimisen lunastusyksikön 837-601-2-233 myyminen, 17.04.2018
§ 352 Valtuutus Yrjö & Hanna Oy:lle Jukolan Kontukotien vuokrasopimusten allekirjoittamiseen , 17.04.2018
§ 353 Tammelantorin torimyyntipaikkoja koskevan vuokrasopimuksen irtisanominen, 17.04.2018
§ 355 Tilusvaihtosopimus kiinteistöjen 837-503-1-10 ja 837-509-4-99, 17.04.2018
§ 356 Hervantajärvellä sijaitsevan omakotitontin vuokraaminen, 17.04.2018
§ 359 Telia Finland Oyj:lle vuokratun tukiaseman paikan Lentävänniemen puistot 273P sopimuksen jatkaminen , 17.04.2018

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)