Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 28.1.2020

§ 3 Ajankohtaiskatsaus 

Perustelut

Katsaus asunto- ja kiinteistölautakunnalle ajankohtaisiin asioihin:

- Nuorisovaltuusto toivoi asunto- ja kiinteistölautakunnasta luottamushenkilökummia yhteydenpitoon lautakunnan asioissa. Lautakunta valitsi yksimielisesti luottamushenkilökummiksi Oscar Lindvallin. Asian esitti puheenjohtaja Jaakko Stenhäll.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)