Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 28.1.2020

§ 11 Frenckellin kiinteistön pannuhuonerakennuksen muutostyön lopputilitys 

TRE:4192/10.03.06/2018

Valmistelija

  • Toivonen Jouko, Rakennuttajapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen, puh. 050 525 8514, etunimi.sukunimi@tilapa.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhänen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Frenckellin pannuhuoneen käyttötarkoitus muutettiin lehtilukusalista moderniksi livemusiikkiklubiksi ja kokoontumistilaksi. Ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät sekä lämmönjakoverkosto uusittiin. Lisäksi tehtiin toiminnan vaatimia tilamuutoksia ja uusittiin kaikki rakennusosat, jotka olivat elinkaarensa päässä. Mittavin työ oli rakennuksen yläpohjarakenteen uusiminen. Muutostyön yhteydessä rakennus muutettiin esteettömäksi maantaso- ja kellarikerroksen osalta. Rakennukseen toteutettiin uusi parvikerros.

Hankkeen toteutussuunnitelman mukainen hankinta-arvo ylittyi 99.861 eurolla (7,9 %). Lisä- ja muutostyövaraus oli toteutussuunnitelmassa 12 %, kun vastaavan tyyppisissä suojeltujen rakennusten perusparannushankkeissa varaus on yleensä 15 %. Työnaikaiset suunnittelu- ja valvontakustannukset muodostuivat huomattavasti arvioitua korkeammiksi, johtuen hankkeen erityispiirteistä ja muinaismuistoalueella kaivutöiden yhteydessä suoritetusta arkeologisesta tutkimuksesta ja valvonnasta. Hissin toteutushinta, 43.900 euroa, siirrettiin rakentamisen aikana vuokralaisen urakasta kaupungin urakkaan kiinteistöjohtajan päätöksellä. Purkutöiden yhteydessä paljastuneet riskirakenteet korjattiin lisätyönä. Rakennuksen maanvaraisen alapohjan lämmöneristeenä oli käytetty osittain orgaanista Toja –levyä, jotka vaihdettiin muovieristeisiin. Maanvastaisen kellarin seinän PAH-yhdisteitä sisältänyt kosteuseristys poistettiin haitta-ainepurkuna ja seinän tiili – mineraalivilla – betoni -riskirakenne muutettiin kosteusteknisesti turvallisemmaksi rakenteeksi.

Kilpailutuksessa saatujen tarjousten perusteella toteutussuunnitelman kokonaiskustannukseksi tuli RU1:n osalta 1.27 miljoonaa euroa. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi toteutussuunnitelman 20.6.2018.

Rakennustyöt aloitettiin marraskuussa 2018 ja hanke valmistui heinäkuussa 2019, jonka jälkeen Livelaboratorio Tampere Oy aloitti toimintansa rakennuksessa.

Frenckellin pannuhuoneen muutostyön tunnusluvut ovat:

  Suunnitelma Toteuma
hankinta-arvo, milj. euroa 1.27 1.37
töiden aloitus 8/2018 11/2018
kohde valmis 3/2019 7/2019

 

Suunnittelijat:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelija: Casagrande Laboratory Oy, Marco Casargande

Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka Oy

LVIA-suunnittelija: Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy

Sähkösuunnittelija: Alten Finland Oy

Urakoitsijat:

Rakennusurakoitsija, sisältäen LVIS-työt: Aki Hyrkkönen Oy

Rakennusautomaatiourakoitsija: Fidelix Oy

Kohteen projektipäällikkönä toimi rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen: Tampereen Tilapalvelut Oy

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Frenckellin pannuhuoneen muutostyöhankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttajapäällikkö Jouko Toivonen saapui kokoukseen kertomaan asiasta. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, Anne Karinen, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)