Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 28.1.2020

§ 12 Irjalan päiväkodin ja koulun lopputilitys 

TRE:8385/10.03.06/2016

Valmistelija

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen, puh. 050 321 0355 ja hankeinsinööri Sinikka Vähämaa, puh. 040 800  4929, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Juho-Pekko Ryhanen, puh. 040 806 3149, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 19.10.2017 Irjalan päiväkoti ja koulu -hankkeen toteutussuunnitelman. Uudisrakennus rakennettiin omalle tontille, joka sijaitsee Takahuhdin kaupunginosassa Kuusimäenkadun, Irjalankadun, Loutunkadun ja Kolarinkadun rajaamassa korttelissa, osoitteessa Irjalankatu 4/Pekankatu 2. Tontilta purettiin vanha Irjalan päiväkoti ja siirtokelpoinen päiväkotirakennus. Uusi rakennus on kaksikerroksinen ja siinä on tilat kahdeksalle päiväkotiryhmälle sekä esi- ja alkuopetukselle kaksisarjaisena. Kokonaisala on 3.212 br-m². 

Rakennustyöt käynnistyivät 24.10.2017 ja kohde valmistui rakennuksen ja päiväkodin puoleisen pihan osalta 21.11.2018. Tilat otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti päiväkodin joulutauon jälkeen 7.1.2019. Koulun piha tehtiin suunnitellusti kesällä 2019, kun siirtokelpoinen väistötila siirrettiin pois tontilta. Toisen vaiheen viimeiset istutustyöt tehtiin syyslomalla 2019 puiden istutuskauden alkaessa.

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy, rakennesuunnittelusta Suunnittelulinja Finland Oy, pohjarakennesuunnittelusta Taratest Oy, LVIA-suunnittelusta Granlund Tampere Oy ja sähkösuunnittelusta Rejlers Finland Oy.

Rakennustyöt toteutettiin jaettuna urakkana ja urakat kilpailutettiin EU-hankintana elo-lokakuussa 2017. Rakennustöistä vastasi päätoteuttajana Hartela Länsi-Suomi Oy, putkitöistä Consti Talotekniikka Oy, IV-töistä Lahden LVI-Talo Oy, sähkötöistä Novasähkö Oy ja rakennusautomaatiotöistä Fidelix Oy.

Kohteen projektipäällikkönä toimi hankeinsinööri Sinikka Vähämaa Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Rakennustöiden valvojana toimi Jouni Huhtivuo, LVI-töiden valvojana Ilkka Levonen ja sähkötöiden valvojana Tuukka Tuominen Tampereen Tilapalvelut Oy:stä. Rakennusautomaatiotyöt valvoi Ari Harjunmäki Planetcon Oy:stä.

Irjalan päiväkoti ja koulu -hankkeen tunnusluvut:

  Suunnitelma Toteuma
Bruttoala yhteensä, m2 3.212 3.212
Hankinta-arvo, milj. euroa 7.983 7.864
Kustannukset, euroa/br-m2 2.486 2.448
Töiden aloitus 11/2017 11/2017
Kohde valmis 11/2018

11/2018

 

Hankkeelle oli kaupungin vuoden 2018 talousarviossa varattu 8,0 miljoonan euron määräraha, joka alitetaan noin 120.000 eurolla. Samoin toteutussuunnitelman mukaiset kustannukset alittuvat 120.000 eurolla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Ekholm Virpi, Kiinteistöjohtaja

Irjalan päiväkoti ja koulu -hankkeen lopputilitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen saapui kokoukseen kertomaan asiasta. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Niko Suoniemi, sisäinen tarkastus, tilapalvelut.kirjaamo@tampere.fi  

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)