Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 28.1.2020

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi
Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväksi seuraavan lisäesityslistalla olevan asian:
Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus.

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Lautakunta päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden:
hankepäällikö Jarmo Viljakkalle §8 asian käsittelyn ajaksi,
hankearkkitehti Minna Tuomiselle §10 asian käsittelyn ajaksi,
rakennuttajapäällikkö Jouko Toivoselle §11 asian käsittelyn ajaksi ja
rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppiselle §12 asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)