Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 136 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Asunto- ja kiinteistöautakunnalle on saapunut seuraavat päätöspöytäkirjat:

Asuntorahoitussihteeri
§ 52 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 23.08.2019
§ 53 Lupa tilapäiseen asukasvalinnasta poikkeamiseen - Tampereen Vuokratalosäätiö sr, 29.08.2019
§ 54 Asumisoikeuden saajien hyväksymisesitysten käsitteleminen ja enimmäishintojen vahvistaminen, 30.08.2019

Kiinteistöjohtaja
§ 556 Alueen vuokraaminen Sulkavuoresta 837-585-19-0 Telia Towers Finland Oy:lle, 26.08.2019
§ 559 Tampereen kaupungin ja Peab Oy:n välinen Ranta-Tampellan putkikeräyksen sovintosopimus, 26.08.2019
§ 560 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-301-773-17 ja -18, 26.08.2019
§ 563 Rasitesopimuksen hyväksyminen koskien tonttia 837-037-5607-44 ja määräalaa -33-M501, 26.08.2019
§ 565 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-109-990-7,-8 ja -9, 26.08.2019
§ 566 Yhteisjärjestelysopimuksen hyväksyminen koskien tontteja 837-109-990-4,-5,-6,-7,-8 ja -9, 27.08.2019
§ 567 Määräalojen myynti yleisistä alueista Holvastin puistot ja Leinolan puistot, 30.08.2019
§ 568 Härmälänrannan pohjaveden riskienhallintasopimus, 30.08.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat