Asunto- ja kiinteistölautakunta, kokous 4.9.2019

§ 133 Valtuustoaloite selvityksen tekemiseksi yhteistyössä kauppahallin yrittäjien ja Alko Oy:n kanssa mahdollisuudesta Alkon pienmyymälän perustamiseksi Tampereen Kauppahalliin - Jouni Markkanen ja Anneli Kivistö ym.

TRE:1481/14.00.01/2019

Valmistelija

  • Suoniemi Niko, Tilapäällikkö

Valmistelijan yhteystiedot

Tilapäällikkö Niko Suoniemi, puh. 040 806 2794, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tea Grönberg, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Jouni Markkanen ja Anneli Kivistö ovat 26 valtuutetun kanssa esittäneet, että tehdään selvitys yhteistyössä kauppahallin yrittäjien ja Alko Oy:n kanssa mahdollisuudesta Alkon pienmyymälän perustamiseksi Tampereen Kauppahalliin. Alkon saaminen Tampereen Kauppahalliin on katsottu edistävän Tampereen ruoka- ja juomakulttuuria sekä lisäävän Kauppahallin vetovoimaa.

Tampereen kaupunki on kiinteistön omistajana lähestynyt Alko Oy:ä tässä asiassa ja tiedustellut heidän halukkuutta tuoda myymälä Kauppahalliin. Alko Oy:llä on kuitenkin tällä hetkellä kattava ja tiheä myymäläverkosto Tampereen alueella. Alko Oy ei aio laajentaa palveluverkostoaan Tampereen alueella eikä näin ollen tällä hetkellä ole halukkuutta tuoda myymälää Kauppahalliin. Kauppahallin vetovoiman ja tunnettuuden kehittämiseksi on viime vuoden aikana käynnistetty erilaisia kehittämistoimenpiteitä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi:

Jouni Markkasen ja Anneli Kivistön ym. valtuustoaloite ja sitä annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat