Eläkeläisvaltuusto, kokous 16.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Muut esille tulevat asiat 

Perustelut

Vanhusneuvosto järjestää yhdessä vanhusasiamiesten kanssa perinteisen Kuule ja kerro -palautetilaisuuden Metsossa 24.4. 2019 klo 11. Tilaisuuden aiheena on tällä kertaa ikäihmisen henkilökohtainen talous.

Päätösehdotus oli

Käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat.

Päätös

Kuule ja kerro -palautetilaisuus pidetäänkin tiistaina 21.5.2019 klo 11 Laikun Musiikkisalissa.