Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • Toisen asteen koulutuksen projektitoiminnan esittely / Outi Kallioinen ja Anne Nousiainen

  • Seudun elinkeinopoliittinen tilannekatsaus / Harri Airaksinen

  • Nuorisotakuu-määrärahan valmistelutilanne / Regina Saari

  • Tredun strategisen ohjelman valmistelun tilannekatsaus / Anne Nousiainen

  • Jatkuvan haun tilannekatsaus / Outi Kallioinen

  • Tiedoksi

    • Lautakunnan joulukuun kokous 12.12 pidetään Finlaysonin Talent Space -tilassa

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Johanna Toivanen ja Manar Dahan saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Anne Nousiainen ja Harri Airaksinen olivat asiantuntijoina asioiden käsittelyjen aikana ja poistuivat kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)