Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ylimääräisen asian ottaminen käsiteltäväksi

Puheenjohtajan esityksestä lautakunta päätti ottaa käsiteltäväksi lisäesityslistalla olevan  § 115 Ammatillisen koulutuksen vuoden 2019 perusrahoituksen sekä lisätalousarvion 2018 perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen(yhteistoiminta-alueen asia).

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtaja esittää, että esityslistan jatkopykälä § 115 Ammatillisen koulutuksen vuoden 2019 perusrahoituksen sekä lisätalousarvion 2018 perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen(yhteistoiminta-alueen asia) käsitellään §:n 107 jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)