Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen §:n 106 Ajankohtaiset asiat ajaksi toimitusjohtaja Harri Airaksiselle (Tredea Oy) ja hankepäällikkö Anne Nousiaiselle (Tredu).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)