Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalossa viimeistään maanantaina 15.10.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Jarkko Auvinen ja Johanna Roihuvuo (varalla Milka Hanhela).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)