Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 24 Uusiomaarakentamisen edistäminen Tampereen kaupungin hankkeissa pilottirakentamisen avulla, 26.09.2018

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 60 Muutos Tampereen aikuislukion opetussuunnitelmaan 2016, 31.08.2018
§ 62 Target-projektin toteuttaminen lukiokoulutuksessa, 11.09.2018
§ 63 Muutokset lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-aikoihin lukiokoulutuksessa, 19.09.2018
§ 65 More than sum of its parts -projektin käynnistäminen, 20.09.2018
§ 66 Courage to Care -projektin käynnistäminen, 20.09.2018
§ 72 FinAl 2.0 -projektin budjetin tarkentaminen, 01.10.2018

Talous- ja hankintavastaava, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 6 Kansi & Areena hankkeen pienoismallin valaistus osana Valoviikkojatoteutussuunnittelun tilaaminen Whitenight lighting Oy:ltä , 26.09.2018

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)