Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 10.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut  viranhaltijapäätökset:

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 98 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 26.09.2018
§ 99 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sosiaali- ja terveysalalle, 26.09.2018
§ 100 Kaulauskoneiden pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 27.09.2018
§ 102 Luentopalkkiot Tampereen seudun ammattiopistossa, 01.10.2018
§ 72 Target-projektin toteuttaminen, 04.09.2018
§ 73 Luottokortin myöntäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 04.09.2018
§ 75 Digiosalliseksi-projektin projektiorganisaation muutos, 07.09.2018
§ 76 Ecvet Expert -projektin sopimuksen hyväksyminen, 10.09.2018
§ 77 OMPPU-projektin projektiorganisaation muutos, 10.09.2018
§ 80 RETU-projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 12.09.2018
§ 81 Luottokortin myöntäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 13.09.2018
§ 84 Next Step -projektin käynnistäminen, 13.09.2018
§ 88 Digiosalliseksi-projektin projektiorganisaation muutos, 20.09.2018
§ 90 Hyvin menee kotona - Kotsa -projektin aiesopimuksen hyväksyminen, 21.09.2018

Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 4 Tampereen seudun ammattiopiston media-alan digipainokoneiden vuokraus, 10.09.2018
§ 5 Betonivalumuottien hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 11.09.2018
§ 7 Pikkubussin hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 26.09.2018

Koulutusjohtaja, Kalevan kampus
§ 8 Yhdistelmäjäätelökoneen hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 04.09.2018

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Leo Lähde, Päivi Söderström, Kirsti Turkia, Juho Ojares ja Raimo Kouhia poistuivat kokouksesta. Regina Saari poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)