Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 3 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin

  • Köyhyysohjelma (apulaispormestari Johanna Loukaskorpi)
  • Kansainvälisen osaamisen palvelut (kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne)
  • Osaamiskeskustilanne (kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne)
  • Tredun projektikatsaus ( Outi Kallioinen)
  • Tampere3-tilannekatsaus (Teppo Rantanen)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden apulaispormestari Johanna Loukaskorvelle ja kansainvälisen osaamisen johtaja Mari Tavernelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Petri Rajala saapui kokoukseen käsittelyn aikana. Regina Saari poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)