Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 12 Elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustusten myöntäminen vuodelle 2019

TRE:8112/12.03.00/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, puh. 040 800 4962 ja elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh. 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta päättää kumppanuusavustuksista vuosittain tammikuussa. Kumppanuusavustus on vuonna 2016 käyttöön otettu avustusmuoto, joka korvasi lautakuntien aiemmat pysyväisavustukset tai pysyväisluonteisesti myönnetyt avustukset. Kaupungin avustustoimintaa ohjeistaa kaupunginhallituksen hyväksymä Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirja (KH 23.11.2009, päivitetty KH 26.11.2018).

Elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustettavia yhteisöjä ovat aiempien päätösten mukaisesti TITRY ry, Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry, Tampereen Matkailuoppaat - Tampere Tourist Guides ry, Tampereen Kesäyliopisto, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry (MindTrek -toiminta), Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy, Opiskelijan Tampere ry, Pirfest ry ja Tribe ry sekä korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen tuen osalta Tampereen yliopisto.

Kumppaniyhteisöt ovat hakeneet vuoden 2019 avustusta 31.8.2018 mennessä. Poikkeuksena on Tampereen yliopisto, jonka kanssa on käyty loppuvuonna keskusteluja useampivuotisista avustuskohteista osana laajempaa kokonaisuutta muun muassa korkeakoulujen integroitumisprosessin ja kaupunkistrategian näkökulmasta.

Kaupungin avustuksiin on kohdistettu vuoden 2019 talousarviovalmistelussa leikkauksia talouden tasapainottamiseksi. Leikkauksista 100 000 euroa koskee elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustuksia. Koska työllisyyspalveluiden avustukset muodostavat noin 70 % lautakunnan kumppanuusavustuskokonaisuudesta, niihin esitetään yhteensä 70 000 euron leikkauksia vuoden 2018 avustustasoon verrattuna. 30 000 euroa leikataan yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän avustuksista.

Esitys elinvoima- ja osaamislautakunnan kumppanuusavustuksista vuodelle 2019: 

Työllisyyspalvelut, Kustannuspaikka 154810:

TITRY ry, 471 000 euroa, (haettu 531 000 €). Vuonna 2018 myönnetty 531 000 €.

TITRY ry:n toimintaa esitetään tuettavaksi 471 000 eurolla, missä on vähennystä 60 000 euroa verrattuna vuoden 2018 avustukseen ja hakijan vuodelle 2019 hakemaan summaan. Avustuksen leikkaus perustuu kaupungin talouden tasapainottamistarpeeseen. TITRY tarjoaa osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille työsuhteisia työpaikkoja sekä työkokeilu-, työharjoittelu- ja työvalmennuspaikkoja koneistamossa, ompelimossa sekä verkkokaupan lähetyspalvelussa ja palvelupakkaamossa. Erilaissa määräaikaisissa työllistämistoimenpiteissä oli vuonna 2018 noin 80 henkilöä ja lisäksi vakituisia työntekijöitä ja toimihenkilöitä oli noin 40, joista valtaosa on osatyökykyisiä. Toiminnan tarkoituksena on edistää vaikeasti työllistyvien työllistymistä ja ammatillista kuntoutumista. 

Kaupungin avustus TITRY ry:lle ei ole valtiontukisääntelyn tarkoittamaa tukea. Avustus ei vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua tai jäsenvaltioiden välistä kauppaa, ja lisäksi voidaan tulkita, että yhdistyksen toiminta ei ole Euroopan Unionin toiminnasta annetun sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa perustuen yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen, joka on edistää vajaatyökykyisten ja muiden vaikeasti työllistettävien työllistämistä ja ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiä. Edellä todettuun on päädytty TITRY ry:n avustuksen osalta tehdyn valtiotukisäätelyn huomioon ottamista koskevan asianajotoimiston selvityksen pohjalta.

Etappi ry, 123 124,16 euroa, (haettu 133 124,16 €). Vuonna 2018 myönnetty 133 124,16 €.

Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry:lle esitetään myönnettäväksi vuokra-avustuksena 73 124,16 euroa (toimitilat osoitteessa Sarvijaakonkatu 28-30). Lisäksi avustusta yhdistyksen toimintaan ja talous- ja muun hallinnon järjestämiseen* esitetään 50 000 euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen 10 000 euroa. Avustuksen leikkaus perustuu kaupungin talouden tasapainottamistarpeeseen. Avustus Etappi ry:lle on yhteensä 123 124,16 euroa. Etappi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymisvaarassa olevia mm. auto-, atk/media-, entisöinti-, puutyö- ja pyöräpajalle sekä tarjoaa työttömille yksilöohjausta, työhönvalmennusta, terveyskartoituksia sekä liikuntapalveluja. Vuonna 2018 Etappi tarjosi aktivointi-, yksilöohjaus- ja työllistämispalveluita noin 120 henkilölle. 

Kaupungin avustus Tampereen seudun työllistämisyhdistys Etappi ry:lle ei ole valtiontukisääntelyn tarkoittamaa tukea. Avustus ei vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua tai jäsenvaltioiden välistä kauppaa, ja lisäksi voidaan tulkita, että yhdistyksen toiminta ei ole Euroopan Unionin toiminnasta annetun sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista toimintaa perustuen yhdistyksen toiminnan tarkoitukseen, joka on vahvistaa työttömien elämän- ja arjenhallinnan sekä järjestää tukityötä. Edellä todettu linjaus vastaa TITRY ry:n avustuksesta tehtyä valtiontukisääntelyä koskevaa tulkintaa.

* raha-avustus, 50 000 euroa, maksetaan sisäiseltä tilaukselta 25260.

Yrityspalvelut ja edunvalvonta, kustannuspaikka 154051:

Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry, 120 000 € (haettu 140 000 €). Vuonna 2018 myönnetty 130 000 €.

Kesäyliopiston toimintaa esitetään tuettavaksi 120 000 eurolla. Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta ja muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta, mukaan lukien ikääntyvien yliopistokoulutus ja maahanmuuttajakoulutus. Kesäyliopistossa opiskelee vuosittain noin 4 700 opiskelijaa. Tampereen kaupunki on Tampereen Kesäyliopistoyhdistyksen jäsen.

Tampereen matkailuoppaat ry, 5 000 € (haettu 6 000 €). Vuonna 2018 myönnetty 5 000 €.

Tampereen matkailuoppaat - Tampere Tourist Guides ry:lle esitetään myönnettäväksi 5 000 euroa matkailuoppaiden täydennys- ja jatkokoulutuksen järjestämiseen sekä muuhun toimintaan. Tampereen matkailuoppaat markkinoi Tampereen kaupunkia järjestämällä linja-auto- ja kävelykierroksia kaupungissa vieraileville matkailijaryhmille useilla eri kielellä. Yhdistyksellä on 41 auktorisoitua opasta.

COSS ry, 34 000 € (haettu 75 000 €). Vuonna 2018 myönnetty 44 000€.

COSS ry:lle esitetään myönnettäväksi 34 000 euroa kansainvälisen Mindtrek -konferenssin järjestämiseen ja valmisteluihin. Alustavasti on keskusteltu, että seuraava Mindtrek -tapahtuma saatetaan järjestää vasta vuoden 2020 alkupuolella. Mindtrek-konferenssissa yhdistyvät avoimet tietojärjestelmät, tulevaisuuden teknologiat ja älykkäät kaupunkiratkaisut. Konferenssi tuo Tampereelle laajasti kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä. Yhtenä tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten osallistujien määrän osuutta entisestään.

Musiikki & Media, 15 000 € (haettu 45 000 €). Vuonna 2018 myönnetty 15 000€.

Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy:lle esitetään myönnettäväksi 15 000 euroa Musiikki & Media -tapahtuman järjestämiseen. Musiikki- ja media-alan ammattilaistapahtuma kokoaa Tampereelle kattavasti alan kotimaiset toimijat ja houkuttelee kansainvälisellä seminaariosuudellaan paikalle myös kansainvälisiä ammattilaisia. Vuoden 2019 aikana on tarkoitus syventää Tampereen kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä ja toiminnallista kokonaisuutta.

Opiskelijan Tampere ry, 17 000 € (haettu 17 000 €). Vuonna 2018 myönnetty 17 000€.

Opiskelijan Tampere ry:lle esitetään myönnettäväksi 17 000 euroa. Tampereen vetovoiman kasvattaminen Suomen suosituimpana opiskelijakaupunkina on yksi kaupunkistrategian painopisteistä, ja Opiskelijan Tampere ry on keskeinen yhteistyökumppani opiskelijayhteistyön toteuttamisessa. Avustuksella yhdistys toteuttaa tapahtumatoimintaa, kuten vuonna 2018 ensimmäistä kertaa järjestetty SyysFest sekä osallistuminen Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle -tapahtumaan ja Studia-messuille. Tapahtumissa yhdistyksen tehtävä on tuoda esiin Tampereen opiskelijaystävällisyyttä. Avustus kattaa myös opiskelijoiden asunnonvälitys- ja avustamispalvelun, tilapäismajoituksen järjestämisen sekä kaupungin opiskelijaetujen ja palveluiden markkinointitoimenpiteet. Kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan kalustetun asumisen palvelua.

Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry, 28 000 € (haettu 30 000 €). Vuonna 2018 myönnetty 28 000 €.

Pirfest ry:lle esitetään myönnettäväksi 28 000 euroa yleiseen yhdistyksen toimintaan. Kävijä- ja elämystalous on yksi Tampereen nousevia toimialoja ja kaupungin kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen vetovoimaisena kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina yksi kaupunkistrategian tavoitteista. Pirfest on 38 kulttuurifestivaalin verkosto, jonka tehtävänä on edistää maakunnan festivaalien toimintaedellytyksiä. Tampereen kaupunki on tukenut Pirfest ry:n toimintaa pitkäjänteisesti useiden vuosien ajan. Yhdistys panostaa erityisesti kumppanuuksien kehittämiseen.

Tampereen yliopisto, ympäristökasvatus, 80 000 € / vuosi, kolmen vuoden ajalle (haettu 130 000€ / vuosi, viiden vuoden ajalle)

Tampereen yliopistolle esitetään myönnettäväksi vuodelle 2019 80 000 euroa kasvatustieteiden tiedekuntaan sijoittuvaan ympäristökasvatuksen professuuriin ja tämän myötä vahvistetaan opetuksen ja tutkimuksen kautta ympäristö- ja kestävyystietoisuuden asemaa ja kestävää kehitystä niin Tampereella kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen 2019–2021 yhteensä 240 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Tampereen yliopisto, yritysoikeus, 30 000 € vuosi, kolmen vuoden ajalle (haettu 30 000 € / vuosi viiden vuoden ajalle)

Tampereen yliopistolle esitetään myönnettäväksi 30 000 euroa Johtamiskorkeakoulun tiedekuntaan sijoittuvaan yritysoikeuden apulaisprofessuurin rahoittamiseen, mikä vahvistaa Tampereen yliopistossa tehtävää kuntaomisteisten osakeyhtiöiden hyvään hallinnointiin liittyvää tutkimusta. Tampereen kaupunki osallistuu lautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti professuurin rahoitukseen 2019–2021 yhteensä 90 000 eurolla ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarviossaan tarvittavan määrärahan.

Työllisyyspalvelut ja Yrityspalvelut- ja edunvalvonta, kustannuspaikat 154810 ja 154051:

Tribe ry, 79 640 € (haettu 98 856 €). Vuonna 2018 myönnetty 89 640 €.

Yritysten synnyn ja kasvun tukeminen vaikuttavalla elinkeinopolitiikalla on yksi kaupunkistrategian valtuustokauden tavoitteista. Tribe ry on vuonna 2017 perustettu yhdistys. Tampereen kaupunki on toiminut aktiivisena yhteistyökumppanina yhdistyksen käynnistämisvaiheesta ja toiminnan suunnittelusta lähtien. Yhdistys on kaupungin keskeinen kumppani startup-ekosysteemien kehittämistyössä. Tribe ry:lle esitetään myönnettäväksi yhteensä 79 640 euroa kasvuyrittäjyyttä tukevaan, startup-palveluja kehittävään toimintaan. Työllisyyspalvelujen osuus avustussummasta on 44 640 euroa ja Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän 35 000 euroa. Työllisyyspalvelujen osuudella katetaan toiminnan tilakustannuksia (3000 €/kk + 24% Alv) ja Yrityspalvelut ja edunvalvonta -palveluryhmän osuudella yhdistyksen muuta operatiivista toimintaa.

Avustuksia myönnettäessä on otettu huomioon valtiontukisääntely.

Tampereen kaupunki maksaa avustukset yhdessä tai useammassa erässä ilman avustuksen saajan laskutusta, kun päätös on lainvoimainen ja avustuksen saaja on toimittanut kaupungin avustustoiminnan yleisissä periaatteissa määritellyt edellistä toimikautta koskevat tilinpäätös- ja muut asiakirjat. Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja muu seuranta siten, että avustuksen tarkoituksenmukaista käyttöä voidaan luotettavasti seurata ja arvioida. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

 • Teppo Rantanen, Johtaja

Myönnetään vuoden 2019 kumppanuusavustukset seuraavasti:

 • TITRY ry:lle 471 000 euroa,
 • Etappi ry:lle 123 124,16 euroa,
 • Tampereen Kesäyliopistoyhdistys ry:lle 120 000 euroa,
 • Tampereen matkailuoppaat ry:lle 5 000 euroa,
 • COSS ry:lle 34 000 euroa,
 • Suomen Musiikki & Media -Tapahtumat S.M.M. Oy:lle 15 000 euroa,
 • Opiskelijan Tampere ry:lle 17 000 euroa,
 • Pirfest ry:lle 28 000 euroa,
 • Tribe ry:lle 79 640 euroa,
 • Tampereen yliopistolle, ympäristökasvatuksen professuuriin 80 000 euroa ja
 • Tampereen yliopistolle, yritysoikeuden apulaisprofessuuriin 30 000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

avustusten saajat, Regina Saari, Timo Antikainen, Anita Laine, Antti Mäkinen, Maija Sihvonen, Annina Nääppä, Piritta Haapahuhta, Tuula Mikkonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.