Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirjan tarkastus keskusvirastotalolla viimeistään maanantaina 21.1.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Jarkko Auvinen ja Vesa Eskola (varalla Johanna Roihuvuo).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)