Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 13 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Hiedanrannan hankekehitysjohtaja
§ 1 Hiedanranta - Vesilupahakemus ensimmäisen vaiheen vesistötäytölle Vaitinaron alueella, 07.01.2019
§ 29 Hiedanranta – 0-kuidun käsittelyn vaihtoehtojen vertailu, 10.12.2018
§ 30 Hiedanrannan maa- ja vesirakentamisen asiantuntijapalvelut vuodelle 2018, lisätyö, 10.12.2018
§ 31 Hiedanrannan kehitysyhtiö, Taloudelliset ja rahoitukselliset asiantuntijapalvelut , 13.12.2018
§ 32 Hiedanrannan tehdasalueen rakennusten lupakuvien laatimistyö, osa 4., 18.12.2018

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 2 Lukiokoulutuksen palveluryhmän tulojen ja menojen hyväksyjät 01.01.2019 alkaen, 09.01.2019

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)