Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 16.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Hallintopalvelujohtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen ammatillinen koulutus
§ 6 Tampereen seudun ammattiopiston televisiomainoskampanjan pienhankinta vuodelle 2019, 19.12.2018

Johtaja, ammatillinen koulutus
§ 160 Oppisopimuskoulutuksen suorahankinta, tekniikan erikoisammattitutkinto, 20.12.2018
§ 1 Tampereen seudun ammattiopiston saatavien kirjaaminen luottotappioiksi, 02.01.2019
§ 152 Selityksen antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, 13.12.2018
§ 159 Tampereen seudun ammattiopiston myyntisaamisten kirjaaminen luottotappioksi, 19.12.2018
§ 162 Tampereen seudun ammattiopiston muistiotositteiden laatimiseen oikeuttaminen, 21.12.2018
§ 7 UPSKILL-projekin toteuttaminen, 09.01.2019
§ 8 Akkuna 2017-2018 -projektin toteutusajan jatkaminen, 09.01.2019
§ 148 Ideatyökalulla kerättyjen ideoiden kannusterahan myöntäminen, 10.12.2018
§ 149 Entrepreneurship anonymous -projektin vastuullisen hoitajan nimeäminen, 11.12.2018
§ 150 NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään -projektiorganisaation muutos, 11.12.2018
§ 153 Intia 2017-2018 -verkoston toteutusajan jatkaminen, 14.12.2018
§ 154 Yhdessä-projektin sopimusmuutoksen hyväksyminen, 14.12.2018
§ 156 Muutos 6Aika:Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -ohjausryhmään, 19.12.2018
§ 157 Tredun ja Nokian lukion lukio-opetuksen järjestäminen, 21.12.2018

Koulutusjohtaja, Hervannan kampus
§ 22 Rengaspesurin pienhankinta leasinghankintana Tampereen seudun ammattiopistoon, 10.12.2018
§ 24 Henkilöauton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 10.12.2018
§ 29 Media-alan ammattitutkinto koulutuksen pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 20.12.2018

Työllisyysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 24 Keskusta-alueen täydentävän siivouksen ja ulkoalueiden korjauksen ja kunnossapidon hankkiminen Tampereen Sarka Oy:ltä , 14.12.2018
§ 26 Asiakkuudenhallinta- ja yrityspalveluohjelmiston hankinta ja käytön jatkaminen, 17.12.2018
§ 28 Neuvoo Mobiilipalvelun hankinta, 03.01.2019
§ 33 Ohjelmistorobotiikkaratkaisun hankinnan määräaikainen jatkaminen työllisyyspalveluissa, 28.12.2018
§ 23 Avustusennakon maksaminen kumppanuusavustusyhteisö TITRY ry:lle, 14.12.2018
§ 1 Työllisyyspalvelujen palveluryhmän johtoryhmän kokoonpano 1.1.2019 alkaen, 03.01.2019
§ 22 Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla- omarahoitus Työllisyyspalvelut, 12.12.2018

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)