Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Päätösehdotus oli

Ajankohtaiset asiat merkitään tiedoksi:

-         Talouden sopeuttamisohjelman vaikutukset/Elosa (Teppo Rantanen)

-        Tredun strategiaprosessin käynnistyminen (Outi Kallioinen)

-        Tredun strategiarahoitushaku 2018 (Outi Kallioinen)

-        Tredun Ikaalisten toimipisteen sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen siirtyminen Sasky koulutuskuntayhtymään (Outi Kallioinen)

-        Lukioiden yhteishaun tulokset (Jorma Suonio)

-       Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy -työryhmän loppuraportti on julkaistu. https://www.tampere.fi/tiedostot/r/TlAqMXySp/Raitiotien_rakentamisen_haittojen_ehkaisy_-tyoryhman_loppuraportti_2018.pdf (Teppo Rantanen)

Kokouskäsittely

Teppo Rantanen palasi kokoukseen. Atanas Aleksovski, Petri Rajala ja Markus Klör saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)