Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 48 Elinvoima-ja osaamislautakunnan kokoukset syksyllä 2018 (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:7209/00.00.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050-555 9467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040-7501876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 119 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Teppo Rantanen, Johtaja

Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoukset syyskaudella 2018 pidetään seuraavasti:

15.08.2018 Kaupunginhallituksen istuntosali, klo 16.00

12.09.2018 Kaupunginhallituksen istuntosali, klo 16.00

10.10.2018 Kaupunginhallituksen istuntosali, klo 16.00

14.11.2018 Kaupunginhallituksen istuntosali, klo 16.00

12.12.2018 Kaupunginhallituksen istuntosali, klo 16.00

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virastomestarit, ko-pa-li

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)