Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Petri Rajala ja Jussi Kuortti (varalla Ida Piltonen).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Inna Rokosa ja Jussi Kuortti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)