Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 18 Muutos Tampereen klassillisen lukion opetussuunnitelmaan 2016, 19.03.2018

Ohjelmajohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 8 Nuorten kesätyöllistämispalvelun hankinta, 26.03.2018

Yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
§ 23 Talent Tre Boost- ja International Business Powered by Talents -projek. rahoitus, 09.04.2018

Kehitysjohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 11 Yhteistyöpilotti Titry ry:n kanssa uudenl. ty

Ohjelmajohtaja, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö
§ 9 Rakennusalan työntekijöiden työllistämispalveluiden hankinta, 10.04.2018 työllistymistätukevan palvelum. luomiseksi, 29.03.2018

Päätösehdotus oli

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainítut viranhaltijapäätökset:

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)