Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunnalle on saapunut liitteessä mainitut viranhaltijapäätökset:

Ammatillisen koulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut
§ 51 Luottokortin myöntäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 05.04.2018
§ 52 Luottokortin myöntäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 05.04.2018
§ 54 Ammatillisen koulutuksen palveluryhmän hallinnon sulkeminen kesällä 2018, 05.04.2018
§ 55 Muutos Digiosalliseksi-projektin projektiorganisaatiossa, 11.04.2018

Koulutusalajohtaja, Tekniikka ja teollisuus, Toisen asteen koulutus
§ 3 Pikkubussin hankinnan keskeyttäminen Tampereen seudun ammattiopistossa, 19.03.2018
§ 6 Monitoimiauton hankinta Tampereen seudun ammattiopistoon, 11.04.2018

Koulutusalajohtaja, työelämäpalvelut
§ 3 Tredun radiomainonnan hankinta keväälle ja syksylle 2018 , 28.03.2018
§ 4 Tredun äänimainos-,radio-ja sisältömarkkinoinnin hankinta kevät 2018 ja syksy 2018, 28.03.2018

Oppisopimusjohtaja, Toisen asteen koulutus
§ 12 Oppisopimuskoulutuksen pienhankinta, Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto, 20.03.2018

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

Kokouskäsittely

Yhteistoiminta-alueen asioiden tultua käsitellyksi Leo Lähde, Päivi Söderström, Reijo Koskela, Kirsti Turkia, Juho Ojares ja Raimo Kouhia poistuivat kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)