Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 20.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 85 Elinkeinopolitiikan tilannekatsaus 2017

TRE:9108/00.01.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Tommi Uitti, puh. 040 248 0522, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Päätösvalmistelusihteeri Minna Kareinen, puh. 040 750 1876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2017 alusta Tampereen kaupungin elinkeinopolitiikasta on vastannut Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmä. Elinkeinopolitiikan kokonaisuus muodostuu kaupungin omista strategisista elinkeinopolitiikan kehitysohjelmista, elinkeino- ja innovaatiopoliittisesta sidosryhmäyhteistyöstä, kaupungin oman toiminnan kehittämisestä sekä Tredea Oy:ltä hankittavista operatiivisista elinkeinopalveluista ja Visit Tampere Oy:ltä hankittavista matkailu- ja tapahtumapalveluista.

Vuonna 2017 elinkeinopolitiikan toteutusta ja kehittämistä on viety eteenpäin Rock, rauta ja rakkaus -elinvoimasuunnitelman tavoitteiden pohjalta ja samalla valmistauduttu uuteen kaupunkistrategiakauteen.

Kokouksessa esitellään elinkeinopolitiikan tilannekatsaus ja keskeiset toimenpiteet sekä tulokset vuodelta 2017. Katsaus sisältää Yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmän toimenpiteet, strategisten hankkeiden keskeiset tilanteet ja tulokset sekä Tredea Oy:n ja Visit Tampere Oy:n keskeiset nostot. Jatkossa lautakunnalle esitetään tuotavaksi elinkeinopolitiikan tilannekatsaus säännönmukaisesti kolme kertaa vuodessa (huhtikuun lopun tilanne, elokuun lopun tilanne ja vuoden lopun tilanne). Tilannekatsaus korvaisi jatkossa aiemmat erilliset Tredea Oy:n ja Visit Tampere Oy:n sopimusseurantaraportoinnit, mikä mahdollistaa strategisesti mielekkäämmän tavan seurata elinkeinopolitiikan tilannekuvaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Virpi Ekholm, Kiinteistöjohtaja

Vuoden 2017 elinkeinopolitiikan tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Jatkossa lautakunnalle tuodaan aiemman sopimusseurantaraportoinnin korvaava elinkeinopolitiikan tilannekatsaus tiedoksi kolme kertaa vuodessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätettiin kuulla Teppo Rantasta ja Tuija Teléniä asiantuntijoina ja he poistuvat ennen päätöksentekoa.

Esteellisyys

  • Teppo Rantanen ja Tuija Telén, 28 §:n 1 momentti 5

Kokouskäsittely

Lautakunta päätti yksimielisesti kuulla Teppo Rantasta ja Tuija Teléniä asiantuntijoina. Heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus asian käsittelyn ajaksi.
Asiantuntijat poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Tuija Telén, Tommi Uitti, Harri Airaksinen (Business Tampere)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)