Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 44 Ajankohtaiskatsaus (yhteistoiminta-alueen asia)

Perustelut

Katsaus elinvoima- ja osaamislautakunnan ajankohtaisiin asioihin:

  • AV-alan tuotantokannustin / liiketoiminnan kehitysjohtaja Ilkka Rahkonen
  • Toisen asteen koulutuksen opiskelijahuollon vuosikatsaus / opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuorinen
  • Vuoden 2020 talousarviotavoitteiden valmistelu - lähetekeskustelu / Teppo Rantanen ja Nina Mustikkamäki
  • Åkerlundinkadun tiloista luopuminen ja koulutuksen siirtäminen Santalahdentien toimipisteeseen, tilannekatsaus / Outi Kallioinen

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lautakunta myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiacontroller Nina Mustikkamäelle lähetekeskusteluun Vuoden 2020 talousarviotavoitteiden valmistelu.  

Ilkka Rahkonen, Marja Nurmi-Vuorinen ja Nina Mustikkamäki olivat asiantuntijoina asioiden käsittelyjen aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Päivi Söderström poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Aleksi Lehto poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen
Puheenjohataja päätti muutaman minuutin kokoustauon pitämisestä asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)