Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 48 Ammatillisen toisen asteen kaupallisen koulutuksen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:2244/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ohjeen dnro TRE:8486/00.01.01/2017 mukaan kaupungin valtuusto päättää rahastojen säännöistä.

Ammatillisen toisen asteen kaupallisen koulutuksen stipendirahaston muodostavat Gustav Paulingin stipendirahaston, Talous-Osakekaupan stipendirahaston, Rehtori K. V. Kaukovallan muistorahaston, Tampereen Kauppaoppilaitoksen 75-vuotisjuhlarahaston/TAOK, Opetusneuvos Sakari Niemisen stipendirahaston ja Vakuutusyhtiö Turvan stipendirahaston varat. Rahasto on muodostettu yhdistämällä edellä mainittu toiminta.

Stipendirahaston sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on stipendejä jakamalla kannustaa toisen asteen kaupallisen koulutuksen opiskelijoita heidän opiskelussaan.

Rahastoa voidaan kartuttaa lahjoituksilla ja rahaston tuotolla. Rahaston varat on sijoitettava kaupunginvaltuuston hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden ja pormestarin kulloinkin vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Sääntöjen mukaan rahastosta jaetaan vuosittain koulutusalan johtajan esityksestä ja ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksellä stipendejä opiskelijoille. Jaettava määrä voi olla enintään 4/5 edellisen vuoden tuotosta rahaston pääomalle. Rahaston varojen sijoittamisen hoitaa Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmä. Rahaston kirjanpidosta vastaa taloushallinnon palvelukeskus.

Yllä mainittuja sääntöjä on tarpeen päivittää, sillä Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun organisaatio on muuttunut 1.8.2018 alkaen, samoin Tampereen kaupungin taloudenpidosta vastaava toimija, joka on tällä hetkellä nimeltään konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö sijoitustoiminnan osalta ja Monetra Pirkanmaa Oy kirjanpidon osalta. Lisäksi sääntöjen termistö on vanhentunutta, eivätkä ne enää vastaa nykyisiä tutkinnon perusteita.

Sääntöjä esitetään muutettavaksi siten, että kohdassa 2 mainittu lause "Rahaston tarkoituksena on stipendejä jakamalla kannustaa toisen asteen kaupallisen koulutuksen opiskelijoita heidän opinnoissaan" muutetaan kuuluvaksi "Rahaston tarkoituksena on stipendejä jakamalla kannustaa liiketoiminnan opiskelijoita heidän opinnoissaan". Kohta 5 esitetään muutettavaksi siten, että lause "Rahastosta jaetaan vuosittain koulutusalan johtajan esityksestä ja ammatillisen koulutuksen johtajan päätöksellä stipendejä opiskelijoille" muutetaan kuuluvaksi "Rahastosta jaetaan vuosittain koulutuspäällikön esityksestä ja ammatillisen koulutuksen ylimmän viranhaltijan päätöksellä stipendejä opiskelijoille". Kohta 6 esitetään muutettavaksi siten, että kappale "Rahaston varojen sijoittamisen hoitaa Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmä. Rahaston kirjanpidosta vastaa taloushallinnon palvelukeskus." muutetaan kuuluvaksi "Rahaston varojen sijoittamisen hoitaa konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö. Rahaston kirjanpidosta vastaa Monetra Pirkanmaa Oy". Liitteenä on esitys uusiksi säännöiksi.

Samassa yhteydessä esitetään, että stipendirahaston nimeksi muutetaan "Tampereen seudun ammattiopiston liiketoiminnan koulutuksen stipendirahasto".

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Ammatillisen toisen asteen kaupallisen koulutuksen stipendirahaston päivitetyt säännöt hyväksytään.

Stipendirahaston nimeksi muutetaan Tampereen seudun ammattiopiston liiketoiminnan koulutuksen stipendirahasto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Jorma Suonio poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)