Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 47 Kurun normaalimetsäoppilaitoksen stipendirahaston sääntöjen päivittäminen (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:2245/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja hallintopalvelujohtaja Kristiina Karppi, puh. 040 865 2520, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin ohjeen dnro TRE:8486/00.01.01/2017 mukaan kaupungin valtuusto päättää rahastojen säännöistä.

Kurun normaalimetsäoppilaitokseen perustettiin vuonna 1987 oppilaitoksen viisikymmenvuotisjuhlien yhteydessä saaduista lahjoitusvaroista stipendirahasto. Lahjoittajat toivoivat varoja käytettävän stipendien myöntämiseen opinnoissaan hyvin menestyneille opiskelijoille.

Rahaston sääntöjen mukaan varat on sijoitettava riskittömästi siten, että sijoituksen tuotto on hyvä ja vuosittain realisoitavissa. Stipendirahastosta voidaan myöntää varoja stipendeihin enintään vuosittaista tuottoa vastaava summa. Rahastoon mahdollisesti saatavat uudet lahjoitukset on käytettävä pääoman kasvattamiseen.

Stipendirahaston tuotto on käytettävä stipendien myöntöön opinnoissaan hyvin menestyneille tai muuten ansioituneille Kurun normaalimetsäoppilaitoksen tai Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Päätöksen stipendirahaston käytöstä tekee Kurun normaalimetsäoppilaitoksen opettajakunta.

Kurun normaalimetsäoppilaitos oli valtion omistuksessa 30.6.1995 asti ja sen jälkeen omistajana (koulutuksen järjestäjä) on ollut Tampereen kaupunki. Vuonna 1996 nimeksi vaihtui Kurun metsäoppilaitos,​ kun opettajankoulutus siirtyi Tampereen ammattikorkeakoululle. Vuonna 2000 oppilaitos siirrettiin osaksi Tampereen ammattiopistoa.Tampereen ammattiopisto ja Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän Pirkanmaan ammattiopisto ja Pirkanmaan aikuisopisto ovat yhdistyneet 1.1.2013 alkaen. Nykyisen oppilaitoksen nimi on Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoita on ollut opiskelemassa vielä 1900-luvulla, mutta tämän jälkeen ainoastaan toisen asteen opiskelijoita. Stipendirahaston varat kohdentuvatkin nykyisin vain toisen asteen opiskelijoihin.

Usean eri organisaatiomuutoksen ja koulutuksen uudistumisen vuoksi on tarpeen päivittää Kurun normaalimetsäoppilaitoksen stipendirahaston säännöt ja esitetään, että ne muutetaan seuraavasti:

1 § Rahaston varat on sijoitettava kaupunginvaltuuston hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden ja konsernijohtajan hyväksymän vuotuisen sijoitussuunnitelman osana.

2 § Stipendirahastosta voidaan myöntää varoja stipendeihin enintään vuosittaista tuottoa vastaava summa. Rahastoon mahdollisesti saatavat uudet lahjoitukset on käytettävä pääoman kasvattamiseen.

3 § Stipendirahaston tuotto on käytettävä stipendien myöntöön opinnoissaan hyvin menestyneille tai muuten ansioituneille metsäalan koulutuksen opiskelijoille. Päätöksen stipendirahaston käytöstä tekee ammatillisen koulutuksen ylin viranhaltija metsäalan koulutuspäällikön esityksestä.

Liitteenä on esitys uusiksi säännöiksi.

Samalla esitetään, että rahaston nimeksi muutetaan "Tampereen seudun ammattiopiston metsäalan koulutuksen stipendirahasto".

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Kurun normaalimetsäoppilaitoksen stipendirahaston päivitetyt säännöt hyväksytään.

Stipendirahaston nimeksi muutetaan Tampereen seudun ammattiopiston metsäalan koulutuksen stipendirahasto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kh

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)