Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 43 Läsnäolo- ja puheoikeus

Päätösehdotus oli

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen

  • liiketoiminnan kehitysjohtaja Ilkka Rahkoselle § 44
  • opiskelijahuollon päällikkö Marja Nurmi-Vuoriselle § 44
  • suunnittelupäällikkö Harri Jokiselle ja koulutusjohtaja Ari Mäkitalolle § 45

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)