Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

§ 42 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja allekirjoitettavissa sähköisesti viimeistään maanantaina 29.4.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkistajiksi valitaan Petri Rajala ja Inna Rokosa (varalla Tuomo Räihä).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)