Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 46 Tampereen seudun ammattiopiston palveluverkon selvitystyö Oriveden ja Virtain toimipisteiden osalta  (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:2855/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin elinvoima- ja osaamislautakunnassa 14.11.2018 § 121 ja palveluverkon kehittämistä on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Hyväksytyssä palveluverkkosuunnitelmassa annettiin valtuutus käynnistää strategiset neuvottelut Oriveden ja Virtain toimipisteiden osalta.

Palveluverkkosuunnitelman edistämiseksi on tarpeen tehdä selvitystyö Orivedellä ja Virroilla järjestettävän ammatillisen koulutuksen eri ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi. Selvitystyön tekemiseen perustetaan työryhmä, johon Tampereen seudun ammattiopiston omistajakunnat ja muut alueelliset ammatillisen koulutuksen järjestäjien omistajat nimeävät edustajansa. Lisäksi ryhmään nimetään Tredun asiantuntijoita.

Selvitystyön on tarkoitus valmistua 30.6.2019 mennessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Alueellisen palveluverkon selvitystyö käynnistetään Oriveden ja Virtain toimipisteiden osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jussi Kuortti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Kuortti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Harri T Jokinen, Kristiina Karppi, Raija Mäkelä, Vesa Kähkönen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)