Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään maanantaina 16.10.2017.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Stenhäll ja Anneli Taina (varalle Ilkka Sasi ja Sinikka Torkkola).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)