Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 21 Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018

TRE:1580/00.01.03/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto asetti kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä (13.11.2017 § 308) kaupungin liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille toiminnan tavoitteet koskien vuotta 2018. Liikelaitoksille asetettiin 19 liikelaitoskohtaista toiminnallista tavoitetta. Asetetut tavoitteet ovat liikelaitoksia sitovia.

Tytäryhtiöille ja -yhteisöille asetettiin samassa yhteydessä toiminnallisia tavoitteita 89 kappaletta, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa muun muassa hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Tavoitteet olivat luonteeltaan taloudellisia ja kehityshankkeiden etenemistä seuraavia. Nämä tavoitteet eivät ole kuitenkaan sitovia.

Liikelaitokset raportoivat vuoden 2018 aikana toiminnan tavoitteiden toteutumisesta tammi-huhtikuun ja tammi-elokuun toteutumatilanteen osalta. Tavoitteiden lopullisesta toteutumisesta liikelaitokset raportoivat tammi-helmikuussa 2019. Koko kaupungin (sisältäen myös liikelaitokset ja tytäryhteisöt) toiminnallisten tavoitteiden lopulliset toteumatiedot esitetään kaupungin tilinpäätöksessä.

Liikelaitoksille asetetuista toiminnan tavoitteista saavutettiin suurin osa joko kokonaan tai osittain. Kaikkiaan 19 tavoitteesta vuoden loppuun mennessä kuusi toteutui kokonaan ja viisi tavoitetta toteutui osittain. Seitsemän tavoitetta jäi toteutumatta. Yhden tavoitteen toteutumista ei voitu saaduilla tiedoilla arvioida luotettavasti.

Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ainoastaan tilinpäätökseen. Tytäryhteisöille asetetuista 89 tavoitteesta toteutui 54 tavoitetta ja 30 tavoitetta jäi toteutumatta. Viisi tavoitetta toteutui osittain. Kokonaisuutena tytäryhteisöille asetetuista tavoitteista toteutui kokonaan tai osittain 66 prosenttia. Vuonna 2018 valtuuston hyväksymästä kaupungin talouden tasapainotusohjelmasta johtuen joidenkin kaupungin tytäryhteisöjen osinkotavoitteita kasvatettiin loppuvuodesta 2018 verrattuna alkuperäisessä talousarviossa asetettuihin tavoitteisiin.

Toiminnallisten tavoitteiden raportointitiedot on esitetty liitteissä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Liikelaitoksille ja tytäryhteisöille vuodelle 2018 asetettujen toiminnan tavoitteiden toteutuminen merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Janne Salonen, Sami Suojanen, Erja Viitala/tarla

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)