Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 20 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana sekä käsin että sähköisesti viimeistään maanantaina 18.3.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Stenhäll ja Anneli Taina (varalle Pekka Salmi ja Sinikka Torkkola).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Stenhäll ja Reeta Ahonen (varalle Pekka Salmi ja Sinikka Torkkola).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)