Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 14.3.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 25 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Nääppä Annina, Controller

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi Pirkanmaan Voimia Oy:n tilannekatsaus. Samalla uusi toimitusjohtaja Esa Sairanen esittäytyy konsernijaostolle. 

2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Tampereen Vuokratalosäätiön toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Satu Eskelinen esittelee katsauksen.

3) Merkitään tiedoksi Tampereen Sähkölaitos Oy:n tilannekatsaus.

4) Suomirata Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen tilannekatsaus:

Kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 84 esittää valtuustolle, että Tampereen kaupunki lähtee osakkaaksi perustettavaan Suomirata Oy -hankeyhtiöön, mikäli suunniteltujen osakkaiden välille solmitaan ratakäytävän kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaiset sopimukset. Samalla kaupunginhallitus esitti, että Tampereen kaupunki merkitsee perustettavan Suomirata Oy:n osakkeita enintään 4,0 miljoonalla eurolla. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa tunnin matka-aikaan kykenevä junayhteys Helsinki - Helsinki-Vantaan lentoasema - Tampere välille. Hallintosäännön perusteella yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyy kaupunginhallituksen konsernijaosto. Yhtiön tulevien osakkaiden, Pohjolan Rautatiet Oy (valtio), Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki ja Finavia Oy välillä on neuvoteltu yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta Liikenne- ja Viestintäministeriön vetämänä. Osakassopimus ja yhtiöjärjestys eivät ole vielä valmiit, joten konsernijaosto ei niitä voi hyväksyä 14.3. Jaoston tulee järjestää maaliskuun lopulle ylimääräinen kokous asiasta päättämiseksi, koska yhtiön perustamisen ja sopimusten allekirjoittamisen on määrä tapahtua ennen seuraavaa konsernijaoston varsinaista 9.4. kokousta. Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtaja Teppo Rantanen sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen antavat kokouksessa tilannekatsauksen sopimusten tämän hetkiseen tilaan.

5) Hiedanrannan kehitysohjelma ja kehitysyhtiön perustaminen:

Kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on laadittu selvitystä Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävien toteuttamisesta kehitysyhtiön avulla. Tehtävää on tarkasteltu useista näkökohdista ja useilla eri malleilla. Ratkaisun on oltava Tampereen kaupungin talouden kannalta perusteltu ja tehokas. Luotavan mallin pitää tarjota edellytys hyvälle yhteistyölle Lielahden ja Hiedanrannan alueen nykyisten kiinteistönomistajien ja toimijoiden kanssa. Yhtiössä on oltava hyvä ja yhteistyökykyinen organisaatio, joka koordinoi ja edistää alueen kehittämistä kaikkien Tampereen kaupungin toimialojen keskeisten tavoitteiden näkökulmasta. Tarkasteluissa lähdetään siitä, että Hiedanrannan kehitysohjelma säilyy edelleen osana Tampereen kaupungin johtamisjärjestelmää. Ohjelmasuunnitelma ja etenemissuunnitelma hyväksytään edelleen kaupunginhallituksessa. Yhtiö ei itse päätä alueen kehittämisen tavoitteista ja aikataulusta vaan toimeenpanee ohjelmasuunnitelmaa ja etenemissuunnitelmaa palvelusopimuksen mukaisesti. Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtaja Teppo Rantanen sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen antavat kokouksessa tilannekatsauksen Hiedanrannan kehitysohjelman tehtävien toteuttamisesta kehitysyhtiön avulla.

 

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi konsernijaoston päätti pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 27.3.2019 kello 12.00 alkaen.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkanmaan Voimia Oy:n toimitusjohtaja Esa Sairaselle kohdan 1 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Pekka Salmi poistui kokouksesta kohdan 1 käsittelyn jälkeen.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle ja hankekehtiyspäällikkö Juha Kaivoselle kohdan 5 ajaksi . He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Vuokratalosäätiön toimitusjohtaja Satu Eskeliselle kohdan 2 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)