Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 17.12.2019

§ 134 Pöytäkirjan tarkastus 

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana ja sähköisesti allekirjoitettavana viimeistään maanantaina 23.12.2019.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Salmi ja Reeta Ahonen (varalle Anne Liimola ja Sinikka Torkkola).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Salmi ja Sinikka Torkkola (varalle Inna Rokosa ja Matti Helimo).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)