Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 17.12.2019

§ 139 Säätiön hallituksen ilmoitus (Salassa pidettävä)

Julkisuuslain 24 §:n 19 -kohta