Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 17.12.2019

§ 142 Tiedoksi merkittävät asiat 

TRE:232/00.04.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tanpere.fi

Perustelut

1) Koy Tampereen Monitoimiareenan tilannekatsaus. Katsauksen esittää toimitusjohtaja Marko Hurme.

2) Pirkan Opiskelija-asunnot Oy:n tilannekatsaus. Katsauksen esittävät hallituksen puheenjohtaja Pekka Salminen ja toimitusjohtaja Timo Jokinen.

3) Tilannekatsaus Tampereen kaupungin työterveyspalveluiden järjestämisestä ja Tullinkulman Työterveys Oy:n toimintamallista kaupunginhallituksen 28.10.2019 päätöksen jälkeen.

Päätösehdotus oli

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Pirkan opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtaja Timo Jokiselle ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Salmiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kohdan 2 käsittelyn aikana.

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Koy Tampereen Monitoimiareenan toimitusjohtaja Marko Hurmeelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kohdan 1 käsittelyn aikana.

Lauri Lyly poistui kokouksesta.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)