Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Pöytäkirja on tarkastettavana viimeistään perjantaina 21.12.2018.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Liimola ja Jaakko Stenhäll (varalle Anneli Taina ja Ilpo Sirniö).

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Dündar-Järvinen ja Jaakko Stenhäll (varalle Anneli Taina ja Ilpo Sirniö).


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)