Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset

TRE:7962/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Talent Vectia Oy toteutti konsernijaoston toimeksiannosta Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikön koordinoimana kaupunkikonsernitasoisen työhyvinvointikyselyn. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöille räätälöidyn yhteisen kyselyn tavoitteena oli omistajaohjausnäkökulmasta muodostaa kokonaiskuva kaupunkikonsernin työhyvinvoinnin tilasta. Kyselystä saatavalla tiedolla tuetaan tytäryhteisöjen liiketoimintalähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä ja koko Tampereen kaupunkikonsernin johtamista.

Kysely toteutettiin seitsemässätoista tytäryhteisössä sähköisenä kyselynä 24.9. - 5.10.2018 välisenä aikana. Edellisen kerran työhyvinvointikysely toteutettiin tytäryhteisöissä keväällä 2017. Tampereen Kotilinnasäätiössä kysely tullaan toteuttamaan tammi-helmikuussa 2019.

Liite on salainen julkisuuslain 24 §:n 17-kohdan perusteella kappaleesta 4 eteenpäin koskien tytäryhteisökohtaisia työhyvinvointiprofiileja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen työhyvinvointikyselyn tulokset merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Talent Vectia Oy:n konsultti Tarja Turtiolle ja senior parntner Petri Leinlle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Lauri Lyly saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Niina Pietikäinen, Juha Yli-Rajala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)