Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 182 Tiedoksi merkittävät asiat

TRE:408/00.04.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

1) Merkitään tiedoksi Tampereen Sähkölaitos Oy:n katsaus yhtiön toimintaan ja talouteen. Toimitusjohtaja Jussi Laitinen esittelee tilannekatsauksen.

2) Merkitään tiedoksi tilannekatsaus Finnpark Oy:n ajankohtaisiin asioihin. Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Antti Marttila esittelee katsauksen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin siirtää konsernijaoston maaliskuun kokous pidettäväksi torstaina 14.3.2019 klo 13.00 alkaen.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Finnpark Oy:n toimitusjohtaja Antti Marttilalle kohdan 2 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Kirsi Kaivonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitiselle kohdan 1 ajaksi. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)