Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.6.2019

§ 84 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tämän kokouksen ajaksi rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle ja lakimies Katja Korhoselle.

Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen

Puheenjohtajan esityksestä konsernijaosto päätti yksimielisesti siirtää §:n 93 käsiteltäväksi §:n 96 jälkeen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)