Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.6.2019

§ 88 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa kaudella 1.6.2019 - 31.5.2021

TRE:3514/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön 125 §:ssä määrätään läsnäolosta toimielinten kokouksissa. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksissa toimikaudella 1.6.2019 - 31.5.2021 myönnetään liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle ja controller Annina Nääpälle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Sinikka Torkkola poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Nimetyt, Luottamushenkiömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)